Mijn levenskwaliteit


Geachte,

Ondergetekende,

Fabienne Van Dievel  ,verklaar patiënte te zijn bij Dokter Uyttersprot en dit sinds juni 2010.

Eerste consultaties :

De eerste stappen die de dokter ondernomen heeft zijn voornamelijk onderzoeken, om hopelijk een diagnose te kunnen stellen zodat onnodige bijkomende onderzoeken en medicatie niet zouden moeten uitgevoerd worden en / of worden voorgeschreven, medicatie waarmee we misschien toch geen of niet het vooropgestelde resultaat zou geven.

In een tweede fase waarbij alle “uitsluitings-onderzoeken” achter de rug waren is er pas gestart met “de therapie”:

· Medicatie om de darmflora te optimaliseren / herstellen => resultaat reeds na enkele weken merkbaar / voordien heeft men mij met dit probleem nooit kunnen helpen.

· Op het gebied van immuniteit werd er onmiddellijk ingegrepen, met een merkbaar verschil => voordien heeft men mij met dit probleem nooit echt kunnen helpen.

· Toedienen van magnesium voor spierpijnen , onder de vorm van pillen pas op het moment dat ikzelf klachten had over bijwerkingen en de pijnen voor mij hun grens bereikt hadden, werd er overgeschakeld op het toedienen van baxters.

Dit resulteert in het feit dat ik nog kan werken, deeltijds welteverstaan, maar voor mij zeer belangrijk.

Dit bepaalt mee mijn levenskwaliteit

Dokter Uyttersprot is een arts die steeds overlegt met de patiënt, over een nieuwe therapie, medicatie enz… alles is bespreekbaar!

Wat mijzelf betreft ben ik de dokter zeer dankbaar om mij een stuk mezelf te laten zijn in de verwerking, beleving en aanvaarding van deze ziekte, waarbij men niet verder kan zonder artsen zoals dokter Uyttersprot.

Hoogachtend,

Fabienne Van Dievel
CheckStat