19.03.18 - Nog maar eens een pleidooi voor de klachtenkliniekNog maar eens een pleidooi voor de klachtenkliniek
 


Hoe vaak ik al gepleit heb voor een klachtenkliniek, kan ik me niet meer herinneren. De laatste tijd is het wat kalmer geworden omdat ik weinig steun ondervind. Maar vandaag stak het idee nog eens de kop op, en dit via een patiënte. Zij kwam er zelf mee aandraven.

Haar huisarts had gezegd dat ze eindelijk bij iemand terechtgekomen was die verbanden zag tussen systemen. Voordien had ze al de nodige specialisten gecontacteerd die niets vonden. Die persoon was ik dus. Het deed me echt plezier dit te horen via via,  van een huisarts. Want meestal moet ik opboksen tegen negativiteit, desinteresse, denigratie.  Ik moest het oude idee weer eens van onder het stof halen.

Waarom zou het niet interessant zijn om dokters te laten specialiseren in de behandeling van  klachten? Ik ben  in de loop van mijn ervaringen met patiënten, via bijscholingen en buitenlandse congressen veel te weten gekomen over energieproblemen  en pijn, waarbij niet alleen het bewegingsstelsel betrokken is maar ook de hersenen en darmen. Ik heb geleerd dat de opleiding in vakjes zoals ik die als neuropsychiater kreeg, lang niet volstaat. Misschien zouden we het geld dat uitgegeven wordt op zoek naar een ziekte beter en effectiever kunnen besteden. Je hoeft daarvoor geen specialist te zijn, huisartsen zijn zelfs nog beter geplaatst om dit te doen. Ze moeten dan wel op zoek gaan naar alles wat er over die klacht te vinden is, maar vooral de verbanden tussen de verschillende systemen in het lichaam weer gaan opfrissen. Zij kunnen zeker doen wat ik ook doe. En met de tijd zal de wetenschap nog duidelijker aangeven wat er mis is bij een chronische klacht. Psychiaters en psychologen zullen zich dan echt kunnen bezig houden met het psychisch ondersteunen van mensen, zonder dat hun gebied, de psyché,  gezien wordt als de oorzaak van de problemen.

Ik hoop dat er weer meer interesse komt voor het holistisch denken en dit ook weer naar waarde geschat wordt. Huisartsen moeten zich niet laten doen en dit gebied opeisen, want zij zullen veel voor hun patiënten kunnen betekenen. Bovendien zou men hier heel wat geld kunnen besparen.

Lees ook mijn artikel van 12.05.15 - Pleidooi voor de oprichting van een klachtenkliniek


Dia's gebruikt bij mijn voordracht voor "Care4me Conference" op 06.03.17 te Brussel : klik hier


 
©   Dr. A.M. Uyttersprot 
Vilvoorde - 19 maart 2018
Bron: MediQuality CheckStat