19.03.17 - MQ:Re-integratie langdurig zieken: geen "blinde sancties"

Re-integratie langdurig zieken: geen "blinde sancties"
 

De regering-Michel hoopt dit jaar nog 100 miljoen euro op te halen via de re-integratie van langdurig zieken. Het monitoringcomité ging nog uit van de 150 miljoen die bij de begrotingsopmaak was ingeschreven.

Er bestond echter nog geen afgeklopt akkoord over de maatregel. En dat is er intussen ook nog niet. N-VA-Kamerlid Jan Spooren reageerde zondag al tevreden op het nieuws dat de re-integratieplannen nakend zijn. Hij sprak van "een evenwichtige aanpak waarbij responsabilisering wordt gelinkt aan de inspanningen die alle betrokken actoren leveren om langdurig zieken opnieuw op de arbeidsmarkt te integreren". Bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) reageert men verbaasd.

De minister zelf had op de persconferentie gezegd dat de coalitiepartners "een akkoord naderen", maar afgeklopt is er volgens haar kabinet "helemaal nog niet". Ook bij CD&V stelt men zich vragen bij de "eigenaardige profilering van N-VA". "Het akkoord zal pas in de komende weken gefinaliseerd worden", klinkt het op het kabinet van minister van Werk Kris Peeters. Concreet is er nog onenigheid over de mate waarin sancties worden opgelegd wanneer een werkgever geen concreet aanbod doet aan een werknemer die volgens de artsen deels weer aan de slag kan. In de ogen van Open Vld wil N-VA daar nog te veel "een automatisme" van maken.

"Maar wat dan als de werkgever zijn zaak zou moeten verbouwen of een productielijn zou moeten vertragen om de betrokken werknemers toch weer aan de slag te krijgen? ", werpt De Blocks woordvoerster op. N-VA'er Spooren blijft er echter bij dat er wel degelijk een akkoord is. "Over de principes, het klopt wel dat de cijfers en bedragen nog niet helemaal vastliggen", verduidelijkt hij. Spooren beklemtoont daarbij dat het individuele re-integratieplan dat moet worden uitgetekend "geen medische diagnose" is, maar net ook andere criteria - zoals bijvoorbeeld extra kosten of moeilijkheden voor de werkgever - in rekening zal nemen. "In het re-integratieplan zal dus naar alles gekeken worden", aldus Spooren.

"Net daarom ook dat we dat plan als instrument willen gebruiken." Volgens de N-VA'er is ook afgesproken dat niet met percentages maar met forfaitaire bedragen zal worden gewerkt bij het bepalen van de sancties voor werkgevers. "We komen van een tweede maand gewaarborgd loon, nadien was sprake van strafrechtelijke sancties, dan van een percentage en nu zijn we dus uitgekomen op een forfait." De precieze bedragen zijn wel nog voer voor discussie, erkent het N-VA-Kamerlid.

Bij CD&V klinkt ook dat er nog heel wat open ligt. Maar volgens de christendemocraten is wel al afgesproken dat er geen "blinde sancties" zullen komen waarbij werknemers en werkzoekenden een percentage van hun uitkering zouden verliezen als ze niet op re-integratie ingaan. Er is volgens het kabinet-Peeters wel degelijk nog sprake van sancties, maar dan enkel met een meer beperkte impact. In detail treden doet men niet, maar sowieso zullen aan de sancties concrete voorwaarden verbonden zijn. Ander twistpunt is in welke mate de kleinste kmo's kunnen worden vrijgesteld. N-VA wil slechts een vrijstelling voor kmo's tot tien werknemers, omdat anders enkel grote ondernemingen zouden bijspringen. Bij Open Vld ziet men die drempel liever hoger. En ook bij CD&V klinkt het dat "deze discussie nog zal worden verdergezet".


Bron: MediQuality


CheckStat