22.12.15 - HLN - Akkoord over re-integratie van langdurig zieken: "Wie geen job meer aankan, laten we met rust"


Akkoord over re-integratie van langdurig zieken: "Wie geen job meer aankan, laten we met rust"

22/12/15 - 16u33  HLN -  Bron: Belga 

Het akkoord dat de Groep van Tien twee weken geleden bereikte over de re-integratie van langdurig zieken en de tijdelijke werkloosheid wordt aanvaard door de federale regering. Dat heeft Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, vandaag bekendgemaakt.

Het akkoord werd op 9 december door de sociale partners bereikt. Zowel werkgevers als werknemers drukten meteen de hoop uit dat de regering het "door de sociale partners bereikte evenwicht" zou respecteren. Er was onder meer overeengekomen dat werkloze langdurig zieken die een andere of lichtere job weigeren geen 10 procent van hun uitkering zouden verliezen. De federale regering had dat voorgesteld.
 
'We willen via individuele begeleiding langdurig zieken die werk nog kunnen aanpakken, helpen om aan aangepast werk te geraken'
Maggie De Block, minister van Volksgezondheid

De regering heeft het advies van de Groep van Tien aanvaard. Minister De Block zegt dat de regering de zaak "positief benadert". "We willen via individuele begeleiding langdurig zieken die werk nog kunnen aanpakken, helpen om aan aangepast werk te geraken. Het gaat om arbeidsgeschiktheid en niet om arbeidsongeschiktheid."

Ze is ervan overtuigd "dat mensen die nog arbeidsgeschikt zijn, ook weer aan het werk willen. Zieke mensen die geen job meer aankunnen, laten we natuurlijk met rust". De regering zal de Groep van Tien nu schriftelijk antwoorden.

Specifiek rond responsabilisering gaat de regering voorstellen doen die met de sociale partners zullen besproken worden. "Op die manier zal er over gewaakt worden dat het budgettaire traject gerespecteerd blijft", luidt het. CheckStat