31.03.17 - De Redactie - Langdurig zieken riskeren slechts lichte sancties

Langdurig zieken riskeren slechts lichte sancties 


Er komen relatief lichte sancties voor langdurig zieken die niet bereid zijn om opnieuw aan de slag te gaan, in de vorm van een lagere uitkering. Werkgevers van hun kant riskeren een sanctie van 800 euro als ze geen inspanning leveren om zieke werknemers opnieuw in te schakelen.
Het dossier van de "responsabilisering van werkgevers en werknemers" voor de herinschakeling van langdurig zieken lag al een hele tijd op de tafel van de regering-Michel en nu is er dus een akkoord bereikt.

Voor werknemers die "manifest" weigeren om mee te werken, komen er lichte sancties. Als ze niet de juiste formulieren invullen, verliezen ze 5 procent van hun uitkering. Komen ze niet opdagen tijdens een afspraak, dan wordt dat 10 procent. Maar die straffen blijven wel beperkt tot maximaal 1 maand.

Volgens minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gaat het dan ook niet echt om sancties. "Dat zijn eigenlijk geen sancties, maar stimuleringen. Dat zijn aanvaardbare en geen blinde sancties voor die mensen."

Bedrijven

Ook bedrijven die geen inspanningen doen om langdurig zieken weer aan een baan te helpen, kunnen een boete krijgen.

Van bedrijven wordt namelijk verwacht dat ze aangepast werk regelen en contact houden met de zieke. De werkgever moet ook "redelijke aanpassingen" doen aan de werkplek.

Doen de bedrijven dat niet, dan riskeren ze een forfaitaire sanctie van 800 euro per werknemer. Kmo's met minder dan 50 werknemers blijven wel buiten schot.

Niet altijd sanctie

Langdurig zieken krijgen evenwel geen sanctie als ze geen "restcapaciteit" hebben om aan het werk te gaan, en hun werkgever wordt dan ook met rust gelaten.

Wanneer werkgevers van hun kant vaststellen dat het onmogelijk is om aanpassingen te doen voor een langdurig zieke werknemer, riskeren zij ook geen sanctie, maar dat moeten ze dan wel motiveren.
CheckStat