01.12.16 - Maagzuurremmers nog steeds terugbetaald

 1 december 2016 : Persmededeling  van Mevr. Maggie De Block over de terugbetaling van maagzuurremmers (waarin ze terugkomt op haar eerste beslissing, zie :   )  Maagzuurremmers nog steeds terugbetaald


BRUSSEL, 01/12/2016. 
- Maagzuurremmers in de hoogste dosage worden in kleinere verpakkingen, tot en met 60 tabletten, nog steeds terugbetaald. 
Enkel de grote verpakkingen van meer dan 60 tabletten voor maagzuurremmers in hoogste dosage worden niet meer terugbetaald. 

Deze maatregel gaat in op 1 april 2017 en  volgt het wetenschappelijk onderbouwd advies van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG). De CTG stelt dat een behandeling van langer dan acht weken met een maagzuurremmer aan de hoogste dosage medisch niet gerechtvaardigd is behalve voor mensen met het Zollinger-Elisson syndroom. 
In de bijsluiter van het geneesmiddel staat dit advies eveneens vermeld.

Wat de maagzuurremmers betreft, die steeds op voorschrift zijn, wordt de situatie in de toekomst dus als volgt:
- maagzuurremmers in de hoogste dosage in grote verpakkingen (méér dan  60 tabletten), worden niet meer terugbetaald. 
- maagzuurremmers in hoogte dosage in verpakkingen van maximum 60 tabletten blijven  terugbetaald.
        Voor Zollinger-Ellison patiënten worden deze verpakkingen bovendien volledig terugbetaald. 
- voor de maagzuurremmers in lage dosages verandert er niets: deze worden nog steeds terugbetaald, ook in grote verpakkingen van meer
        dan 60 tabletten.


Meer info: Els Cleemput, woordvoerster
Tel.: 0032 475 29 28 77
Mail:  els.cleemput@minsoc.fed.be
Twitter: @Maggie_DeBlock


CheckStat