Nederland : 19.03.18 - Nederlandse gezondheidsraad: advies aan de Tweede Kamer ivm ME/cvs


Nederlandse Gezondheidsraad schrijft mbt ME/CVS een advies aan de Tweede Kamer


De Gezondheidsraad wil dat klachten van patiënten met ME/CVS serieus genomen worden en erkend bij de beoordeling van uitkeringsaanspraken. Ook moet er meer wetenschappelijk onderzoek komen om patiënten beter te kunnen helpen.


ME/CVS, ook bekend als het chronische vermoeidheidssyndroom, is een „ernstige chronische ziekte, die het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen die eraan lijden substantieel beperkt.” Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de Tweede Kamer.

De Gezondheidsraad zette artsen en patiënten bij elkaar in de commissie 'ME/CVS'.  Patiënten zitten lang niet altijd in raadscommissies, maar ze hadden eerder met een groot aantal handtekeningen de Tweede Kamer gestimuleerd om op haar beurt de Gezondheidsraad aan het werk te zetten. "We wilden ook proberen de standpunten te verzoenen", zegt voorzitter Pim van Gool van de raad.

Patiënten met de ziekte strijden al jaren voor erkenning en betere behandeling van hun aandoening. Zij zijn vaak ernstig vermoeid, hebben slaapstoornissen, concentratieproblemen, hoofdpijn en last van misselijkheid. Volgens de raad zijn artsen geneigd de ziekte psychisch te duiden. De oorzaak is onduidelijk, terwijl de gevolgen reëel zijn, zegt de raad. Patiënten met het chronischevermoeidheidssyndroom (ME/CVS) moeten serieuzer genomen worden door zorgverleners, medische beoordelaars en uitkeringsinstanties.

Verschillende lichaamssystemen zoals het immuunsysteem, het metabole systeem en het centrale zenuwstelsel zouden aan de basis van ME/CVS kunnen liggen. „Hoe de betrokken systemen precies op elkaar inwerken bij ontstaan en voortbestaan van ME/CVS is niet duidelijk. Ook kan het zijn dat er verschillende ziekten schuilgaan onder de noemer ME/CVS”, aldus de Gezondheidsraad.
Daarom moet er meer geld vrijgemaakt voor biomedisch onderzoek. Dat stelt de Gezondheidsraad in hun advies aan de Tweede Kamer.  

Voorzitter Van Gool van de Gezondheidsraad blijft positief ook al is zijn commissie allesbehalve unaniem. Hij wijst erop dat de tweede patiëntenvertegenwoordiger het advies volmondig ondertekende. "De standpunten begonnen ver van elkaar. We hebben kunnen onderstrepen dat het hier om een ernstige aandoening gaat, die serieus genomen moet worden door artsen maar ook door de verzekeringsgeneeskunde."

Lees ook het artikel van Marc van Impe (medisch journalist) - "Nederlandse Gezondheidsraad :"ME/CVS zit niet tussen de oren


Volledige adviesrapport door de Gezondheidsraad: klik hier , voor een samenvatting ervan : klik hier 
Persbericht van de Gezondheidsraad : klik hierBronnen: