Welkom‎ > ‎weetjes‎ > ‎

13 mei 2006 - SOS CVS-Fibromyalgiedag in Antwerpen


Op 13 mei 2006 vond in Antwerpen de "SOS CVS-Fibromyalgiedag" plaats. Deze werd georganiseerd door het CVS-Fibro Actiecomité. 
Het CVS-fibro Actiecomite is een groep van patiënten en hun partners. Zij hebben zich verenigd om krachtiger signalen door te sturen, zowel aan regering als aan de medische wereld. Het actiecomité wil paal en perk stellen aan de onrechtvaardige toestanden en de unfaire behandeling van CVS-Fibromyalgiepatiënten, zowel op medische vlak (bv. referentiecentra) als op medisch-administratief vlak (bv. Riziv). Dit omdat wetenschappelijk onderzoek nog steeds niet ondersteund wordt en cvs/fibro-patiënten gemakkelijke slachtoffers worden om geschorst te worden door ziekenkas, RIZIV en private verzekeringsmaatschappijen. (*) 

Het programma van deze protestdag kan je hier terugvinden. 
Zowel patiënten kwamen aan het woord, ook Dokters (Dr. Lambrecht, Prof. De Meirleir, Dr. Uyttersprot), en de Heer M. Van Impe (oprichter van CVS Platform, medisch journalist. Dit alles onder moderatie van Luk Saffloer.


Verslag door het CVS-Fibro Actiecomité over hun protestdag 

Op 13 mei trokken we met een aantal mensen naar de tweede SOS CVS-Fibromyalgiedag in Antwerpen. Mensen met het Chronisch vermoeidheidssyndroom genieten in ons land immers nog altijd niet de erkenning die ze feitelijk verdienen. 

Deze dag was bedoeld als een voortzetting van een eerdere actie om nogmaals de problematiek van de CVS-patiënten en ook van de fibromyalgiepatiënten nog eens goed in de kijker te zetten.  Het ging dus niet zozeer om de medische kant van de zaak, maar wel om de gevolgen die de ziekte heeft voor concrete mensen en wat hun ervaringen daarmee zijn.  Er was een reusachtige opkomst van wel 600 bezoekers.
 
De interviews voor de pauze, met individuele getuigenissen van patiënten, waren zeer interessant, er werd overigens niet alleen aandacht besteed aan de volwassenen die de ziektes dragen, maar ook aan de vele kinderen in dit land die er het slachtoffer van zijn en die eigenlijk een vorm van aangepast onderwijs zouden moeten kunnen krijgen.  Ook werd er na de pauze aandacht besteed aan de onvrede die er heerst bij de patiënten over de onterechte schorsingen door het Riziv en de problemen die mensen ervaren met verzekeringsmaatschappijen.   

In de zaal was het, ondanks het stoelentekort en de warmte op deze zonnige namiddag, muisstil omdat alle aanwezigen geïnteresseerd waren in de gesprekken die zich op het podium afspeelden met Luk Saffloer en alle sprekers en gasten die waren uitgenodigd, waaronder dr. Lambrecht, dr. Uyttersprot en dr. De Meirleir.
Ook Marc Van Impe leverde een goede bijdrage en bracht het publiek op de hoogte van de plannen om een nieuwe Liga op te richten die alle verenigingen zou moeten proberen te verenigen, dit met als doel om ook meer en beter weerwerk te kunnen leveren t.o.v. het beleid, controleartsen en verzekeraars.  De grote afwezigen op deze dag waren eerst en vooral de politici, die de patiënten schijnbaar niet belangrijk genoeg vinden om er enige aandacht aan te besteden.  Toch twee gelukkige uitzonderingen: Greet Van Linter (VB) en Annemie Turtelboom (VLD) kwamen in de zaal zitten.  Vervotte, Vandenbroucke en Demotte stuurden uiteraard hun kat. 
Ook de pers leek - op Het Nieuwsblad na - helemaal niet aanwezig te zijn, dit in tegenstelling tot wat de organisatoren gehoopt hadden.  Dat komt waarschijnlijk omdat men dit soort kritische activiteiten liefst van al helemaal uit de mainstream-pers houdt. 

Des te groter was de opkomst van de patiënten en hun partners zelf.  En dat, mede dankzij de prima muzikale omlijsting door het gezang van Mira en haar piano, maakte deze dag tot een onvergetelijk succes.  Het actiecomité dat een half jaar eerder werd samengesteld zuiver met het oog op deze éénmalige actie, is zeer tevreden over de opkomst en dankt alle aanwezigen.

Voor het CVS-Fibro Actiecomité

Er werd tevens een uitgebreide persmap opgesteld, waaraan ik ook mijn medewerking verleende. De volledige persmap vind je op www.hetalternatief.org


(*)  zie ook  : Actiecomité

CheckStat Subpagina''s (1): programma protestactie 2006