Welkom‎ > ‎Wetenschap‎ > ‎Algemeen‎ > ‎

24.02.20 - Weer een stap verder naar erkenning ernst ME/cvsWEER EEN STAP VERDER NAAR ERKENNING ERNST VAN ME

WHO (de wereldgezondheidsorganisatie) schrapt ‘benign’ (goedaardig) uit zijn ziektecodering van M.E. en zondert M.E. uit van de cluster BDD (bodily distress disorders) in de laatste, finale versie van de ICD-ziekteclassificaties (ICD 11).

M.E. in de ICD-10

Vanaf het moment dat M.E. werd opgenomen in de codering van ziektes van de WHO (waar alle aangesloten landen, waaronder Nederland, zich aan dienen te houden) in 1969, was dat met het voorvoegsel ‘benign’. ICD 10 (de 10e versie van de International Classification of Diseases) geeft onder de code G93.3 aan: Postviraal Vermoeidheidssyndroom, met als enige subtitel Benign myalgic encephalomyelitis.

 

Benign/goedaardig?

Over dat PVS later meer. Nu eerst over ‘benign’.

De Britse Suzy Chapman heeft een zoon met ME en is al tijden de waakhond over alles wat er aan coderingen veranderd bij de WHO, ook over het gevaar dat ME alsnog onder een psychogene code zal worden opgenomen. Dat gevaar is reëel, nu de WHO een laatste versie van de coderingen aan het voorbereiden is, de ICD 11. Dat biedt de biopsychosociale benaderaars van ME een kans de ziekte alsnog als psychogeen te laten bestempelen.

Het is aan Suzy Chapman en enkele anderen zoals de Amerikaanse Mary Dimmock te danken, dat die kans verkeken lijkt te zijn. Zij publiceert al haar acties en de resultaten ervan op een eigen site, Dx Revision Watch waarop zij vorige week twee updates postte. We halen daar de kern uit, anders wordt dit artikel veel te lang.


WHO ICD-10 & 11

1.De ICD 11
Nadat eerdere verzoeken (al in 2017) daartoe door de WHO waren afgewezen, werd een nieuw in december 2019 ingediend voorstel van Suzy Chapman wél gehonoreerd.Alle ziektes krijgen een heel nieuwe codering, onderverdeeld in hoofdgroepen. Eén daarvan is Bodily Distress Disorder (6C20) en de naam zegt het al: die laat een grote psychische duiding open (zie omslagafbeelding).

Dankzij de acties van met name Chapman worden in de ICD 11 worden PVS, CVS en –nog wel benign – M.E. daarvan uitgezonderd en krijgen de codering 8E49.

2. Niet zó goedaardig
Al in maart 2017 verzochten Dimmock en Chapman de WHO het voorvoegsel ‘benign’ te schrappen. Daar is in elk geval in de 2019-update, de laatste dus, van de ICD 10 door de WHO gehoor aan gegeven: een grote stap voorwaarts in de erkenning van de ernst van ME voor patiënten overal ter wereld natuurlijk (zie afbeelding onderaan)

Chapman is nu doende ‘benign’ ook te laten schrappen uit de nog te af te ronden ICD-11 versie, in welks concept het uiteraard nog voorkwam. Zij heeft daarvoor begin deze maand een voorstel naar de WHO gestuurd. Wij zien niet in waarom de WHO daar geen gehoor aan zou geven, gezien de meest recente update waarin het voorvoegsel wel geschrapt is.

Daarmee is het nog niet gedaan. Dan zouden we Suzy Chapman onderschatten.

Lees het vervolg van het artikel op : MEcentraal
CheckStat