Welkom‎ > ‎Wetenschap‎ > ‎Inwendige geneeskunde‎ > ‎Immunologie‎ > ‎2015‎ > ‎

27.02.15 - studie : immunologische afwijkingen bij ME en cvsME/cvs-patiënten krijgen al jaren veel onbegrip voor hun aandoening, dit zowel door dokters, verzekeringen, mutualiteiten, RIZIV als in hun nabije omgeving.  Zij krijgen maar al te vaak te horen dat het psychisch is, dat het tussen hun oren zit... of nog erger, dat ME/cvs niet bestaat en dat deze patiënten profiteurs en lui zijn.
Niet is minder waar.... er zijn wel degelijk afwijkingen te zien bij cvs-patiënten, dat tonen ons de vele biomedische internationale studies. 

Heel recentelijk werd er nog een studie uitgevoerd door wetenschappers van "The Center for Infection and Immunity at Columbia University's Mailman School of Public Health" waaruit blijkt dat er duidelijke immunologische verschillen zijn tussen ME/cvs-patiënten en gezonde proefpersonen. De onderzoekers voerden twee grote cohort studies uit om de relatie tussen de immunologische veranderingen enerzijds en de diagnose (van ME/cvs), het stadium van de aandoening en andere klinische variabelen anderzijds te vast te stellen en te bestuderen. 

Deze studie toont aan dat deze immunologische afwijkingen duidelijk een bewijs zijn dat ME/cvs een biologische ziekte is, maar ook dat de immunologische veranderingen anders zijn in het begin van de aandoening dan bij patiënten die al langer ziek zijn.
De studie kan de basis zijn voor een correcte  en vroegtijdige diagnosestelling, het ontwikkelen van een behandeling....
Natuurlijk moeten de testen en resultaten van deze studie nog geconfirmeerd worden door en reproduceerbaar zijn in andere labo's.

De resultaten van deze studie werden  op 27 februari 2015  gepubliceerd in "Science Advances", het tijdschrift van de nieuwe "American Association for the Advancement of Science"
Klik op deze link om de volledige studie (Engels) te lezen : Science Advances

In onderstaande video geeft Dr. Mady Hornig in het kort informatie over deze studie. Zij is  één van de wetenschappers die aan deze studie meewerkte. 

De video is in het Engels met ondertiteling in het NederlandsNederlandstalige artikels : 

Engelstalige artikels : 

CheckStat