2015 - Artikel: Morphological and biochemical features of Borrelia burgdorferi pleomorphic forms


Article : Morphological and biochemical features of Borrelia burgdorferi pleomorphic forms
(Artikel: Morfologische en biochemische eigenschappen van pleomorfe vormen van Borrelia burgdorferi  )Auteurs : Leena Meriläinen 1, Anni Herranen 2, Armin Schwarzbach 3 and Leona Gilbert 4

1 University of Jyväskylä (Finland)
2 University of Jyväskylä (Finland)
3 Borreliose Centrum Augsburg (Duitsland)
4 University of Jyväskylä (Finand) 


Abstract (eigen vrije vertaling uit het Engels)

De spirochete (spiraalvormige) bacterie Borrelia burgdorferi is gekend als de verwekker van de ziekte van Lyme. Er is een reeds langdurige discussie gaande over de rol van pleomorfe vormen in de pathogenese van de ziekte van Lyme, terwijl er heel weinig bekend is over de kenmerken van deze morfologische varianten. Hier geven de wetenschappers een uitgebreide analyse van B. burgdorferi pleomorfe vormen en dit in verschillende kweekomstandigheden bij fysiologische temperatuur. Opmerkelijk was dat het humane serum de bacteriën aanzette om hun morfologie te wijzigen tot ronde vormen. Bovendien werden biofilm-achtige kolonies in suspensie gevonden die deel uitmaakten van de normale in vitro groei van borrelia burgdorferia. Verder onderzoek heeft aangetoond dat bolvormige ronde bacteriën een ongeschonden en flexibele celwand hadden, wat dus aantoont dat het geen celwand deficiënte of degeneratieve bacteriën zijn zoals eerder gesuggereerd werd. Deze ronde vormen van bacteriën toonden een lagere metabolische activiteit dan de spirocheten. Bovendien geven de resultaten van dit onderzoek aan dat de verschillende pleomorfe varianten van elkaar onderscheiden kunnen worden door hun unieke biochemische handtekeningen. 
Tevens moet men er rekening mee houden dat pleomorfe B. burgdorferi  klinisch relevant is en invloed heeft op de ontwikkeling van nieuwe diagnose- en behandelingsprotocollen.

Abstract in English : PubMed

De volledige tekst van dit artikel kan u raadplegen op volgende link : full Text 
CheckStat